Võistluste juhend

Home / Võistluste juhend

Eelregistreerimine on alanud! Kõik eelregistreerijad saavad võistluse toimumise kuupäeval SALMO poolt väikse kingituse!
1. Eesmärk ja ülesanded
Kalapüügivõistlus viiakse läbi eesmärgiga selgitada välja tugevaim paatkond suvises kohapüügis Pärnu lahel aastal 2017. Võistluste eesmärgiks on populariseerida ja arendada jätkusuutlikku harrastuslikku kalapüüki Eestimaal, arendada koostööd erinevate kalastusklubide vahel ja kutsuda uusi noori kalahuvilisi harrastama kohapüüki Pärnus.
2. Läbiviimise koht ja aeg
Kalapüük toimub Pärnu lahel. Stardi ja finišipaik asub Sauga jõe kaldal asuvas hobikalastajatele mõeldud kalastuskeskuses nimega Fishing Village.
Võistluste toimumise aeg: 29. juuli 2017 a. , kella 10.00-17.00.
3. Tingimused
Võistlus viiakse läbi Eesti Harrastuskalastajate Liidu ning Rahvusvaheliste merekalastajateliidu eeskirjade järgi ning toimub ühel päeval 7 tunni jooksul. Võistlustele lubatakse erinevate paadiklasside esindajaid, kes on maksnud võistluste osalustasu paadi kohta.
Võitja selgitatakse maximum viie suurima kohakala (kala kaal pluss kala pikkus) punktide liitmise põhjal:
1 kalagramm –1 kaalupunkt, (max kaalupunktid on ühe kala kohta 2000 punkti)
1 kala cm – 1 kala pikkusepunkt
4. Trahvid, protestid
Kontrollaja pikenemise või lühendamise üle teeb otsuse peakohtunik samal päeval. Protest võistluste protseduuride osas esitatakse enne kalade kaalumist. Alamõõduliste kalade (min pikkus 46 cm) püüdmine on keelatud ja selle rikkumise korral tulemust ei arvestata!
5. Ohutus
Võistluste akvatooriumil teostatakse valvet kohtunike ja kalainspektorite paatidega. Kaasa võtta päästevahendid võimalike ohtude ennetamiseks. Paadil on kohustuslik kasutada kõigile nähtavat märgistuskleepsu.
6. Vastutus
Organisaatorid ei vastuta võimalike võistluste ajal võistlejatega toimunud õnnetusjuhtumite eest. Võistlustele registreerimisega juba kinnitatakse seda kokkulepet.
7. Võistluste korraldamine
Võistluste korraldajad on Fishing Village kalastuskeskus, Eesti Harrastuskalastajate Liit ja hobikalastajate seltsing “Koha Kaitse Grupp”.
8. Registreerimine
Eelregistreerimine toimub neti kaudu või 29.07.2016 kohapeal alates kella 08.00. Registreerimine lõpetatakse kell 09.30, millele järgneb võistlejate instrueerimine. Start kell 10.00 Fishing Village Sauga sadam, Sauga jõel. Lõpetamine kell 17.00 samas kohas. Finišisse hilinejad ei arvestata. Kokkuvõtted ja autasustamine toimub kell 18.00.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart).
9. Varustus
Kasutada võib ühte spinningut või vedelit ühe püüdja kohta paadis. Paadis võib olla min 2 kalastajat ja max 4 spinningut või vedelit sõltumata püüdjate arvust. Plaanerite ja sügavusraskuste, kajaloodide ja muude mereelektroonika kasutamine on lubatud. Paadis peab olema kaasas kahv, kongitsa kasutamine keelatud.
10. Majutus ja toitlustamine
Võistlusel osalejate transport, majutus jne. toimub nende enda kulul. Osavõtjaid toitlustatakse korraldajate poolt pärast võistlust. Ööbimisvõimalus autokaravanide platsil ja telkimisalal.
Olemas slipp paatide veeskamiseks ja treileritele parkla. Mootorpaatide rentimise võimalus.
11. Autasustamine
Võistluste võitja – medalid, diplom, SALMO paneb välja paatkonnale (kuni neli inimest) kvaliteetsed veekindlad membraankangast kostüümid NORFIN SPIRIT.
II koht – medalid, dipolm, auhind
III koht – medalid, diplom, auhind
Eriauhinnad
12. Info
Lisainfo teenuste kohta: www.fishingvillage.ee

Võistluste korraldajad:

Üldkorraldus: Jakob Kose / Fishing Village
Kalastusvõistluse korraldus: Endrik Tõnsberg / Eesti Harrastuskalastajate Liit