Programm

Home / Programm

Konverentsi- ja õpitubade telk

Messi raames toimuvad järgmised õpitoad ja seminarid:
1. Külmkumagnetite meisterdamine “Hoia meie merd” – kuni 30 last
2. Savikoda “Pärnu lahe kalad” “Pärnumaa metsloomad” Voolime kalu ja loomi seinale riputamiseks – kuni 20 last
3. Landivalmistamise õpituba – kuni 20 osalejat (korraga toimub 2 õpituba, läbiviiad Eduard Teras ja Hans Soll)
4. Keskonnasõbralik õngitsemisõpetus noortele kuni 13a. Rakenduste tegemine, mis on pliitina, kuidas vabastada kala teda vigastamata – kuni 25 noort
5. “Sõlmed mida peaksid tundma viibides merel ja looduses” – osalejaid 10 last
6. “Nakkevõrkude rakendamine” – osalejaid kuni 10 kalastajat
7. “Pärnu lahe ökoloogiline sisund ja tulevik” Esinevad asjast huvitatud osapooled/ kutselised kalurid, harrastajad – 20 osalejat kuni 40 osalejat
8. Merepäästeüksuste tutvustus keskonnasõbralikust ja ohutust liiklemisest rannikumeres. Võimalik kaasata laevajuhte meresõiduohutuse koha pealt – 40 osalejat
9. Ümarlaud “Pärnu lahe koha” Eesti Harrastuskalastajate Liit, kalaturism Eestis kui uus turismisuund – osalejaid kuni 40
Saunatrip kannab hoolt, et kõik messi ja võistluse külastajad saaksid tasuta sauna!

Laevaehituse õpituba:
Eesti Viikingid esitleb: Ehitame kanuu mõne tunniga! Tekkis huvi? Tule vaatama ning saad teada kuidas see võimalik.

Vibujahi töötuba: MTÜ Pärnumaa Vibujaht tutvustab vibujahi võimalusi. Kõikidel soovijatel võimalik vibu ja ammuga märki lasta. Tasuta!

Lava:
Programm koostamisel ja täieneb jooksvalt